Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

Training 'Ik Leer Anders'
Passend onderwijs voor beelddenkers

Hoe fijn zou het zijn als alle kinderen passend onderwijs kregen, rekening houdend met hun eigen leerstijl, hun eigen knap-zijn?

De training 'Ik Leer Anders' is er op gericht om leerproblemen bij beelddenkende kinderen succesvol aan te pakken. Het is een praktische training waarin je meer inzicht krijgt in beelddenken, aan de slag gaat met de methode 'ik leer anders' én veel tips krijgt. Na de training kun je meteen aan de slag om je kind te ondersteunen of een leerachterstand weg te werken.


Talentvolle kinderen, en toch…

Soms kom je er maar niet achter wat er met jouw kind aan de hand is. Ze worstelen met de lesstof, lezen en/of rekenen gaat moeizaam en de uitleg van de juf/meester lijkt niet aan te komen. Het zijn vaak talentvolle kinderen en toch worstelen ze vaak jarenlang met de lesstof. Herken je dat?

‘Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden!’

Veel van deze kinderen hebben eigenlijk een bijzondere gave: het zijn ‘beelddenkers’. Het talig onderwijs sluit echter niet aan op hun visuele leerstijl, waardoor het lesmateriaal niet wordt begrepen en onthouden.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘onjuiste’ (talige) wijze aan deze beelddenkers wordt aangeboden. Onder de beelddenkers vindt men ook vaak hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen en kinderen met ADHD en ADD.

 

Direct resultaat met de visuele leermethode

Voor deze kinderen is onder meer de methode ‘Ik Leer Anders’ ontwikkeld. Deze methode vertaalt de lesstof naar de visuele kwaliteit van het beelddenkende kind, waardoor deze kinderen dezelfde leerstof sneller en beter opnemen.

Dankzij de praktische werkwijze is het resultaat direct zichtbaar.

Doel en Inhoud

Tijdens de tweedaagse training krijg je meer inzicht in ‘beelddenken’. Wat is beelddenken? Hoe zie je of jouw kind een beelddenker is? Tegen welke (leer)problemen loopt je beelddenkende kind aan? En hoe kun je je kind helpen?

Vervolgens leer je met de nieuwe leermethode Ik Leer Anders’ werken. Tevens biedt de training waardevolle tips, tools en andere werkvormen uit andere methodes aan om je beelddenkende kind extra te begeleiden.

Na de training kun je meteen aan de slag om je kind te ondersteunen of een leerachterstand weg te werken.

Laat je kind niet langer worstelen met haar of zijn schoolwerk. Leerproblemen aanpakken met de visuele leermethode is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen!

Voor meer informatie over ‘ik leer anders’ zie ook de website www.ikleeranders.nl.

DOELGROEP: ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, IB'ers, RT'ers, GON/ION begeleiders uit het lager onderwijs of buitengewoon lager onderwijs, logopedisten e.a.

GROEPSGROOTTE: maximaal 10 - 14 deelnemers

DUUR: 2 dagen

TRAINER: Piroska Delouw (PrachtKind KrachtKind)

Zie voor nieuwe data: Agenda Nederland en Agenda België.


Ervaringen van cursisten

  • ‘Ik vond de training erg motiverend en inspirerend en heb er al bij veel mensen wat dingen van genoemd.  Ik heb met een leerling een aanzet gemaakt. Hij speelt thuis veel in een loods; dus… hij had geen kamertjes in zijn hoofd, maar loodsen. Hij had ook nog even extra tijd nodig toen hij de deur erin maakte, want "de scharnieren moeten nog in de deur" ….’
  • ‘Heel praktisch, veel waardevolle tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Een waardevolle training’.
 
Opbellen
E-mail
Info