Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

Spelend en Belevend Leren
Passend onderwijs voor jonge beelddenkers

Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen, klein en groot, passend onderwijs kregen, rekening houdend met hun eigen leerstijl, hun eigen knap-zijn?

Beelddenken of taaldenken?

Kleuters zitten nog volop in het overgangsgebied van beeld- naar taaldenken. Volgens Nel Ojemann maken kinderen rond hun zesde levensjaar onbewust de overstap van beelddenken naar taaldenken. Bij veel kinderen gaat het echter anders.

Beelddenken is nog niet definitief vast te stellen op kleuterleeftijd omdat een kind tot 10 jaar nog volop in ontwikkeling is. Toch vind je bij sommige kleuters reeds veel beelddenkkenmerken terug. Beelddenkende kinderen blijven de behoefte houden om te leren aan de hand van beelden en ervaringen.

Beelddenkende kinderen lopen een risico op leerachterstand omdat het onderwijs veel meer gericht is op taaldenkers en niet of te weinig aansluit op hun visuele leerstijl.

Spelend en belevend leren

Er bestaat geen magische aanpak om leerproblemen bij beelddenkende kinderen te aan te pakken. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen manier van leren. Een kleuter speelt. Een schoolkind leert als het schoolrijp is. Daarom is ‘spelend en belevend leren’ zo belangrijk als het gaat om het begeleiden van jonge beelddenkers: hands-on, minds-on en hearts-on. Rekening houdend met hun individuele leerstijl en inspelend op hun meervoudige intelligentie. Op die manier kunnen zowel taaldenkende als beelddenkende kinderen het beste tot hun recht komen.

Doel en Inhoud van de training

Tijdens de praktische training krijg je meer inzicht in wat ‘beelddenken’ inhoudt: 'Wat is beelddenken? Hoe zie je of je kleuter veeleer een beelddenker is? Tegen welke (leer)problemen kunnen ze aanlopen? En hoe kun je je kind helpen?'

Verder reiken we je waardevolle tips, oefeningen en adviezen aan om op een speelse manier thema’s als bijv. letters en cijfers aan te pakken. Uitgangspunten zijn de verschillende leer- en denkstijlen die kinderen hanteren, en de 8 intelligenties van Gardner. Na de training kun je meteen aan de slag.

Voor beelddenkende kinderen vanaf het eerste leerjaar (groep 3/4) is de praktische methode ‘Ik leer anders’ ontwikkeld. Voor meer informatie zie de 2-daagse training ‘Ik leer anders’.

DOELGROEP: ouders van beelddenkende kleuters (3e kleuterklas), kleuterleid(st)ers, leerkrachten groep 2, leerkrachten 1e leerjaar (groep 3), zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, IB'ers, RT'ers, GON/ION begeleiders uit het basisonderwijs e.a.

GROEPSGROOTTE: 10-16 deelnemers

DUUR: 1-daagse training

TRAINER: Piroska Delouw (PrachtKind KrachtKind)

Zie voor nieuwe data, cursusprijs, locatie en inschrijving: Agenda Nederland en Agenda België.

 
Opbellen
E-mail
Info