Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

  ‘De Gelukkige Basisschool’ - Trajectbegeleiding voor schoolteams

‘Pestkoppen en lastige kinderen op school? Hebben jullie even geluk!’

Een boute uitspraak?! Dat kunnen we ons voorstellen.

Met deze uitdagende uitspraak willen we je uitnodigen om op een andere manier naar pestgedrag en lastig gedrag te kijken. Of zoals Wayne Dyer het verwoordt: If you change the way you look at things, the things you look at change”.

Door met een ‘systemische bril’ te kijken naar ‘pesten’ en ‘lastig gedrag’ zien we dat dit gedrag dienstbaar is aan het grotere geheel. Deze kinderen zijn eigenlijk de ‘klokkenluiders’ die iets aan het licht willen brengen dat niet ‘in orde’ is in het grotere systeem, nl. de school en/of het familiesysteem. Ze laten zien dat niet iedereen erbij hoort.

Het (pest) gedrag probeert onbewust de systemen weer ‘in orde’ te maken, compleet te maken. Hier ligt dus een prachtige kans voor groei en verandering, en ‘van buitensluiten naar binnensluiten’! Want ‘als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig’ (meester Kanamori).

 


 
Opbellen
E-mail
Info