Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

De Gelukkige Basisschool
Iedereen hoort er bij!

Een ‘gelukkige basisschool’ begint… bij een gelukkige directie en lerarenteam!


Doel

In deze unieke en vernieuwende training ontdekt u hoe u een blije schoolomgeving kunt creëren, waar zowel de directie, het lerarenteam als de kinderen zich ten volle kunnen ontplooien, groeien en leren.  Een fijne school waar eenieder zijn of haar plek inneemt en volledig zichzelf kan en mag zijn.  We nodigen u bovendien uit om op een heel andere manier naar het lerarenteam en de leerlingen te kijken en meer te vertrouwen op uw intuïtie, innerlijke kracht en leiderschap.

Inhoud

In de training gaan we uit van een systemische en oplossingsgerichte benadering: ‘wat hebben we nodig om te zorgen dat je school een optimaal vriendelijke, veilige en ondersteunende omgeving wordt,’ waar iedereen zijn plek inneemt en er rust en harmonie heerst’.

Een krachtige en integrale aanpak die een positieve ontwikkeling stimuleert door de aandacht te richten op datgene wat we wél willen, namelijk positief en betrokken gedrag in de klas, bij het lerarenteam en in de gehele school.  

Tijdens de training leert u contact te maken met uw innerlijke en leidinggevende capaciteiten, om nog beter in uw functie te staan. U leert ook op een andere manier te kijken naar en om te gaan met conflictsituaties.

Neemt u als directie daadwerkelijk uw eigen plek in op school? Wat spiegelt het lerarenteam u? Hoe staat u in het leven? Hoe kijk u naar uzelf en de ander?

Staat u open voor een wonderlijke en diepgaande ervaring en wilt u bouwen aan een schoolsysteem dat in balans is en ondersteunend werkt op alle niveaus? Dan is deze training zeker iets voor u.  

Een training die uw ‘innerlijke houding’ als directie en kijk op het lerarenteam en de leerlingen totaal zal veranderen!

Werkwijze

De tweedaagse training is vooral gericht op het zien, het voelen, het beleven en het doen. Er is veel aandacht voor onderlinge uitwisseling, het verwerven van inzicht en doorzicht van het systeem en het werken met diverse werkvormen. Hierdoor ervaart u pas echt de impact van de ervaringsgerichte oefeningen en de veranderingen die het bij u en de ander teweeg brengt.

DOELGROEP: (Adjunct) directeuren, locatieleiders, schoolleiders en TA(C)-coördinatoren van een basisschool of basisscholengemeenschap en leerkrachten uit het lager onderwijs.

GROEPSGROOTTEMaximaal 10 deelnemers.

DUUR: 2-daagse training

TRAINERS: Piroska Delouw (PrachtKind KrachtKind) & Klárika Csinádi (ZonneKlaar Coaching)

Zie voor nieuwe data, cursusprijs, locatie en inschrijving: Agenda Nederland en Agenda België


Ervaringen van cursisten

  • ‘Je hebt écht wat aan deze training. Het komt echt ‘binnen’ en de docenten nodigen je door hun enthousiasme en passie uit om ermee aan de slag te gaan. Dank jullie wel. Ik heb ervan genoten’.
  • ‘De training heeft mijn manier van denken beïnvloed. Je gaat veel meer vanuit mogelijkheden denken.’
  • ‘Ik ben me bewust geworden van hoe belangrijk de plaats van iedereen in het systeem is’. 
 
Opbellen
E-mail
Info