Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

'De Gelukkige Basisschool'
Doelstelling

Het creëren van een harmonieuze, ondersteunende en veilige schoolomgeving waarin directie, lerarenteam en de kinderen hun eigen plek innemen en zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Het creëren van een hecht(er lerarenteam.

Het creëren van een blijvende positieve verandering op school, bij het lerarenteam en bij de kinderen. Een schoolomgeving waar lastig gedrag en pestgedrag geen voedingsbodem heeft.


 
Opbellen
E-mail
Info