Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

  Wat maakt deze aanpak uniek?
   

De methoden gebruikt in de training (systemisch fenomenologisch werk, opstellingen en oplossingsgericht werken) zijn wetenschappelijk onderzocht en hebben zich effectief bewezen in de praktijk.

De training richt zich niet op het ongewenst gedrag (pesten of lastig gedrag), maar focust op het positieve doel, namelijk positief en betrokken gedrag. De systemische en oplossingsgerichte aanpak creëert een blijvende positieve verandering op school, bij de directie, het lerarenteam en de kinderen. Het voorkomt en/of vermindert het pesten/lastig gedrag en het algehele klimaat op school verbetert.

Deelnemers leren het pestgedrag en lastig gedrag herkennen als een richtingaanwijzer voor positieve verandering. De oorzaken van pestgedrag wordt hierdoor aangepakt.

Het programma legt een stevig fundament en een vruchtbare bodem waarop de school kan groeien tot een evenwichtige, liefdevolle, ondersteunende en veilige school.

Het verkrijgen van praktische, heldere en transformerende inzichten waardoor de mogelijkheden van de deelnemers om op te voeden, te onderwijzen en te begeleiden vergroot worden.

Het vergroten van het leervermogen, het welzijn en de creativiteit van de leerlingen.

Een traject waarin zowel de directie, het lerarenteam, de kinderen als de ouders betrokken worden.

 

 

 
Opbellen
E-mail
Info