Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

  Meerwaarde van
‘De Gelukkige Basisschool’ aanpak op school

De systemische aanpak creëert meer balans in het schoolsysteem, waarbij ieder zijn eigen plek inneemt, er een beter evenwicht ontstaat in het geven en het nemen en ten slotte iedereen zich betrokken voelt en erbij hoort.


Gedragsresultaten bij de kinderen:

Het voorkomt en vermindert pestgedrag, lastig gedrag en conflicten.

Verhoging van de leermotivatie bij leerlingen.

Kinderen voelen zich gezien en gehoord. Ze nemen hun eigen plek in.

Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en er ontstaat een sterker groepsgevoel.

Grotere mate van integratie tussen de school en het gezin, dat het leerproces ten goede komt.  

Een bijzondere ervaring dat de deelnemers meenemen in hun leven.  

 

Ontwikkeling en resultaten bij de leerkrachten:

Schoolteam in balans, kinderen in balans!

Het hele lerarenteam van de basisschool volgt de training waardoor iedereen meegenomen wordt in het groeiproces.

Het ontwikkelen van een bredere kijk op de systemische benadering van gedrag.

Het ontwikkelen van een groter bewustzijn van en gevoeligheid voor systemische problemen binnen de klassen en het lerarenteam.

Er is meer respect en waardering voor elkaar: van de leerkrachten naar de leerlingen (en hun familie) en andersom, maar ook van de directie naar het lerarenteam en andersom.

De communicatie binnen het lerarenteam wordt versterkt en er ontstaat een hechter lerarenteam.

Van Leraarschap naar Meesterschap! Persoonlijke ontwikkeling van directie en lerarenteam. Deelnemers boren hun innerlijke kracht aan.

 
Opbellen
E-mail
Info