Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

De Gelukkige Klas
Ont-dek hoe je meer rust en harmonie creëert in de klas

Een ‘gelukkige klas’ begint… bij een ‘gelukkige juf/meester’!’


De sfeer van een ‘gelukkige (Kleuter)klas’ wordt gecreëerd in het lerarenlokaal, waar de cultuur van de school bepaald wordt door de innerlijke houding van de leerkrachten. Deze sfeer neem je mee tot in jouw eigen klas. De kinderen pikken deze sfeer onbewust op en handelen ernaar.  Ben jij je bewust van jouw plek in het lerarenteam? Neem jij als leerkracht daadwerkelijk je eigen plek in op school en in de klas?

Sta je open voor een bijzondere ervaring en wil je je innerlijke kracht aanboren om een klas te creëren dat in balans is en ondersteunend werkt op alle niveaus? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Doel

In deze praktische en verdiepende opleiding ontdek je hoe je zelf op korte tijd meer rust, harmonie en een liefdevolle omgeving in jouw klas creëert, waar eenieder zijn of haar plek inneemt en volledig zichzelf kan en mag zijn. Een blije schoolomgeving waar jij als leerkracht en jouw leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien, groeien en leren.  

Je leert tevens op een andere manier naar ‘ongewenst’ gedrag te kijken en dit gedrag te zien als een richtingaanwijzer en een signaal voor verandering.

Inhoud

In de opleiding gaan we uit van een systemische en oplossingsgerichte benadering: ‘wat heb je nodig om te zorgen dat jouw klas een optimaal vriendelijke, veilige en ondersteunende omgeving wordt,’ waar iedereen zijn plek inneemt en er rust en harmonie heerst’.

Door de aandacht te richten op datgene wat je wenst, namelijk positief en betrokken gedrag in jouw klas en in het lerarenteam, stimuleer je een positieve verandering.

Werkwijze

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor onderlinge uitwisseling, tips en het werken met diverse werkvormen. Door de oefeningen zelf te doen ervaar je namelijk veel beter de kracht en diepgang van de werkvormen en beklijft het beter.  

De werkvormen en activiteiten kunnen schoolbreed, op klasniveau of individueel ingezet worden. Tussen de opleidingsdagen in krijg je opdrachten mee, waarmee je aan de slag gaat in de klas en op school.

Lees hier het inspirerende verslag van een deelnemer.

DOELGROEP: leerkrachten uit het basisonderwijs en directie van een basisschool of basisscholengemeenschap.

We nodigen je uit om met twee personen van dezelfde school deel te nemen. Dit heeft vele voordelen in de ontwikkeling, het begeleiden en de ondersteuning van elkaar.  

GROEPSGROOTTE: maximaal 12 deelnemers.

DUUR: 2-daagse basisopleiding en 2-daagse vervolgopleiding

TRAINERS: Piroska Delouw (PrachtKind KrachtKind) & Klárika Csinádi (ZonneKlaar Coaching)

Zie voor nieuwe data, cursusprijs, locatie en inschrijving: Agenda België en Agenda Nederland.


Enkele getuigenissen van deelnemers

  • ‘Het waren machtige dagen. Een opleiding om nooit te vergeten!’.
  • 'Het is bijzonder om te zien welke impact bepaalde oefeningen hebben. Je ziet kinderen hun eigen plek innemen, verlegen kinderen zelfbewuster worden en haantjes de voorste juist rustiger worden. De oefeningen versterken ook het groepsgevoel.'
  • Ik merk dat ik steviger in mijn schoenen sta naar de ouders toe. Met de oudere kinderen op onze school heb ik ook een beter contact. ik heb het gevoel dat ze me echt respecteren'
  • De kinderen vinden de oefeningen erg leuk om te doen’. Het prikkelde ook de nieuwsgierigheid van collega’s en kinderen uit andere klassen.
  • ‘Ik vond het fijn om de oefeningen zelf te doen en te ervaren. Ik heb veel inzichten gekregen en geleerd hoe je ‘anders’ naar ouders en kinderen kunt kijken’.
  • ‘Ik vond het een meerwaarde de opleiding met collega’s te volgen om ervaringen te kunnen uitwisselen, elkaar te steunen en de positieve resultaten samen te delen.’

Klik hier voor het inspirerende verslag van een andere deelnemer.

 
Opbellen
E-mail
Info