Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

'Van sprankelende leerkracht naar sprankelende klas!'

Maak van je klas een sprankelende plek waar iedereen zichzelf kan zijn

Ontdek hoe je zelf op korte tijd meer rust, harmonie en een liefdevolle omgeving in jouw klas creëert, waar eenieder zijn of haar plek inneemt en volledig zichzelf kan en mag zijn. Een blije schoolomgeving waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien, groeien en leren!


Als leerkracht ben je iemand die coacht. Iemand die informeert. Iemand die begeleidt. Iemand die inspireert. Zoveel verantwoordelijkheden, zoveel aandachtspunten. Je rol is dan ook even uitdagend als complex, zeker vandaag in een snel veranderende wereld.  

 • Wil je sterk, bewust en vol vertrouwen staan als ankerpunt in de driehoek school, ouder en kind?
 • Begrijp je het (ongewenste) gedrag van je leerlingen niet altijd en wil je vanuit een ander perspectief leren kijken en zo hun signalen opvangen en interpreteren?
 • Wil je een klas creëren waarin je leerlingen zichzelf ten volle kunnen ontplooien doordat je hen inspireert, stimuleert, respecteert en vertrouwen schenkt?
 • Droom je ervan om mindful aanwezig te zijn in je klas en vanuit een positieve houding plezier en voldoening te halen uit je job?
 • Heb je een klas in gedachten waarin elk kind zijn of haar plek kan innemen en volledig zichzelf kan zijn?

 

Dan is onze unieke en inspirerende opleiding zeker iets voor jou!

Een concept anders dan anders, dat aanzet tot “omdenken”, tot “anders kijken” naar kinderen en hun gedrag, én naar jouw belangrijke rol als leerkracht!


Hoe verloopt deze opleiding?

Wat heb je nodig om van jouw klas een optimaal vriendelijke, veilige en ondersteunende omgeving te maken, een klas waar iedereen zijn plek inneemt en waar er rust en harmonie heerst? Die vraag staat centraal in deze opleiding. We gaan systematisch en oplossingsgericht te werk. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor ervaringsuitwisseling, praktische tips en diverse werkvormen. Het gaat vooral om doen, ervaren en beleven. Je kunt de werkvormen en activiteiten schoolbreed, op klasniveau of individueel inzetten. Tussen de opleidingsdagen krijg je opdrachten mee, waarmee je aan de slag gaat in je klas en op school.

Wat bereik je met deze opleiding?

Na deze opleiding zal je krachtiger en met meer zelfvertrouwen voor je klas en tussen je leerlingen staan. We versterken je innerlijk leiderschap en je intuïtie. Je leert je leerlingen beter begrijpen, omdat we jou wijzen op de signalen van de diepere boodschap achter hun gedrag. Dankzij de opleiding leef je meer in het hier en nu. Niet alleen in je klas, maar ook in de contacten met je collega’s, en zelfs thuis. Je neemt je eigen plek in het school- en klassysteem in en voelt daardoor de positieve verandering in de relatie met je directie, andere leerkrachten, leerlingen en ouders.

Welke impact heeft deze opleiding op je klas?

Een gelukkige klas begint bij een gelukkige leerkracht. Als een klas een sfeer van rust, respect en positiviteit uitademt, reflecteert zich dat in de houding van de leerlingen. In hun houding tegenover jou als leerkracht én tegenover hun medeleerlingen. Ja, zelfs in hun houding tegenover zichzelf.

Na deze opleiding zie je in je klas:

 • minder pestgedrag, minder lastig gedrag en minder conflicten
 • meer gemotiveerde leerlingen en betere leerprestaties
 • een veiliger gevoel en meer zelfvertrouwen bij de leerlingen
 • een sterker groepsgevoel
 • meer respect voor elkaar en voor de leerkracht
 • meer respect van ouders


Praktisch

Je volgt drie dagen een opleiding van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee, versnaperingen en lunch zijn voorzien.

Raadpleeg de agenda voor nieuwe data en praktische info.

Over de trainers

Piroska Delouw (PrachtKind KrachtKind) en Klárika Csinádi (ZonneKlaar Coaching) hebben jarenlange ervaring in psychotherapie, coaching, kindertherapie en familie- en organisatieopstellingen. Ze geven opleidingen en trainingen aan onderwijsprofessionals en aan ouders.

Lees hier ook het inspirerende verslag van een deelnemer.

Wat deelnemers vertellen

 • ‘Het was zeer geslaagd! Ik heb echt genoten van de opleiding. ik heb mezelf beter leren kennen en weet nu hoe belangrijk de ‘juiste plek’ kan zijn.’
 • ‘Het was heel tof dat je als persoon de oefeningen ook echt mag ervaren. Er waren oefeningen bij waar je toch even bij jezelf moest stilstaan en dat heb ik als positief ervaren.’
 • ‘Een nieuwe kijk op het leven gekregen.’
 •  'De kleuters hebben allemaal hun eigen plekje letterlijk en figuurlijk gevonden'.
 • 'Het is bijzonder om de impact te ervaren van de oefeningen. Je ziet kinderen hun eigen plek innemen, verlegen kinderen zelfbewuster worden en haantjes de voorste juist rustiger worden. De oefeningen versterken ook het groepsgevoel.'
 • Ik merk dat ik steviger in mijn schoenen sta naar de ouders toe. Met de oudere kinderen op onze school heb ik ook een beter contact. ik heb het gevoel dat ze me echt respecteren.
 • De kinderen vinden de oefeningen erg leuk om te doen’. Het prikkelde ook de nieuwsgierigheid van collega’s en kinderen uit andere klassen.
 • ‘Ik vond het fijn om de oefeningen zelf te doen en te ervaren. Ik heb veel inzichten gekregen en geleerd hoe je ‘anders’ naar ouders en kinderen kunt kijken’.
 • 'Ik vond het een meerwaarde de opleiding met collega’s te volgen om ervaringen te kunnen uitwisselen, elkaar te steunen en de positieve resultaten samen te delen.’
 
Opbellen
E-mail
Info