Praktijk voor kind en ouder

Opleidingen en nascholingen voor professionals

Werkwijze

Maak je je zorgen omdat je kind niet lekker in zijn vel zit? Kom je er zelf niet uit en heb je behoefte aan advies en ondersteuning? Neem dan gerust contact op voor een afspraak of een vrijblijvend telefonisch gesprek.  

Het coaching/counseling traject start altijd met een intakegesprek met een of beide ouders. Over het algemeen is het kind niet bij het eerste gesprek aanwezig zodat er vrijuit gepraat kan worden.  In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat het kind wel bij het gesprek aanwezig is.

Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Afhankelijk van de hulpvraag zijn er meestal drie tot zes sessies nodig. Soms zal er behoefte zijn aan meer sessies. Het kan ook zijn dat een kind daarna met langere tussenliggende periodes nog een aantal keren terugkomt.

De ervaring leert ons dat het een grote meerwaarde geeft om zowel met de kinderen als met hun ouder(s) te werken. Hierdoor zijn al snel positieve veranderingen mogelijk zowel in het leven van het kind als binnen het gezin.

Elk begeleidingstraject is maatwerk en toegespitst op de leeftijd, hulpvraag en behoeften van de kinderen, tieners, jongeren en hun ouders.
 
Opbellen
E-mail
Info